Sunday, October 17, 2010

Seedhe he sidhe chale agar hum

Seedhe he sidhe chale agar hum,
ulta-seedha kuchh hi nahi kiya,
plastic ki nali-se seedhe rahe,
vaisa jiya bhi to bhala kya jiya!

- Max

No comments:

Post a Comment