Tuesday, November 22, 2011

दोण थेंब

नमस्कार...

मी एक कविता सादर करत आहे...

माझ्या कवितेचे नाव आहे:‍

"दोण थेंब"
.
.
.
.
.
.
टुपुक...टुपुक...

धन्यवाद!

No comments:

Post a Comment